Q-sessie over zelfregulering en keurmerken succesvol afgerond

Header circle
Circle
Foto Qsessie

Op donderdag 13 februari is er een kennis sessie gehouden. Roelf van Run en Jolet Woordes hebben deze vanuit de Nederlandse Associatie mogen uitvoeren. Er werd onder andere gesproken over zelfregulering en de diverse vormen hiervan. Wat voor reguleringen zijn er allemaal en welke past het beste bij de organisatie in kwestie? Ook het onderwerp keurmerk werd uitgebreid besproken. Van de twintig aanwezigen waren maar liefst 17 externen vanuit 15 verschillende organisaties.

Onder deze twintig aanwezigen werden vijf casussen besproken die zelf door de deelnemers werden ingebracht. Er zijn discussies gevoerd over bijvoorbeeld welke afwegingen er gemaakt moeten worden na een fusie en wat hiervan de negatieve/positieve gevolgen van kunnen zijn. Zo werd er ook besproken of het nodig is of een keurmerk na zeven jaar opnieuw uitgevonden zou moeten worden.

De vijf casussen hadden de volgende onderwerpen:

  • Hoe om te gaan met de keurmerken na fusie van verenigingen?
  • Wat te doen als na x jaren je leden het keurmerk te duur vinden en er niet zo veel waarde meer aan hechten?
  • Is het nuttig om een keurmerk met controles in te richten of zijn heldere lidmaatschapsvoorwaarden voldoende?
  • Moeten we de erkenning verder aanvullen tot een keurmerk?

Elke casus werd door de de indiener toegelicht waarnaar deze vervolgens uitgebreid werd behandeld binnen de groep. Na iedere discussie werd er een conclusie geformuleerd. De conclusies luiden als volgt:

  • Een keurmerk met controles is zeker niet altijd nodig.
  • Soms gaat het om merkpositionering en is een keurmerk niet nodig.
  • Vaak wordt vergeten goed te onderzoeken wat ‘de klant’ van het onderwerp vindt.
  • In algemeen: er is meer behoefte aan risico indekking, dus consumenten zoeken houvast, bijvoorbeeld aan de hand van registers.

Na afloop was er tijd voor feedback, deze was vrijwel geheel positief. De cursisten vonden de sessie helder van structuur en waren tevreden met het feit dat ze eens een keer naar een probleem keken vanuit een ander perspectief.

Kennisbank

Hier vind je alle benodigde informatie op het gebied van samenwerken. Whitepapers, artikelen en blogs, geschreven door onze experts, die jou ondersteunen om vakinhoudelijk en procesmatig goede beslissingen te nemen.

Kennisbank

Nieuws

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!