Petra van de Goorbergh bij BNR: “Kern van aanpak is dat je werkstress bespreekbaar maakt”

Header circle
Circle

Vanochtend werd collega Petra van de Goorbergh namens OVAL (branche voor duurzame inzetbaarheid) geïnterviewd in het programma ‘De ochtendspits’ van BNR. De aanleiding was een onderzoek van Hays waarin naar voren kwam dat een derde van de werknemers overweegt om ontslag te nemen als gevolg van te hoge ervaren werkdruk en werkstress. Vooral bij jongeren speelt dit sterk. Petra van de Goorbergh licht toe dat het van essentieel is om het onderwerp werkdruk bespreekbaar te maken in de organisatie. Leidinggevenden en werknemers hebben beiden een rol om werkstress aan te pakken. Zij bepleit een integrale aanpak met goede afspraken en een veilige omgeving om het gesprek aan te gaan. “Het voorkomen van verzuim is belangrijk vanuit menselijk en financieel perspectief” concludeerde zij ter afsluiting.

Het management en secretariaat van OVAL – branche voor duurzame inzetbaarheid – is ondergebracht bij Wissenraet Van Spaendonck.

Bron: OVAL

Kennisbank

Hier vind je alle benodigde informatie op het gebied van samenwerken. Whitepapers, artikelen en blogs, geschreven door onze experts, die jou ondersteunen om vakinhoudelijk en procesmatig goede beslissingen te nemen.

Kennisbank

Nieuws

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!