Nieuwe website SNA

Header circle
Circle

De website van Stichting Normering Arbeid (SNA) is vernieuwd. Naast de nieuwe vormgeving zijn er ook veranderingen doorgevoerd. Zo is de verklaring van registratie aangepast en voorzien van meer echtheidskenmerken. Per onderneming is een exemplaar van de verklaring te downloaden. Daarnaast is alle informatie over SNA en het SNA-keurmerk opnieuw en overzichtelijker gerubriceerd. Ook is een aparte pagina opgenomen voor het doen van een melding en zijn de Frequent Asked Questions geactualiseerd.

Klik hier om de nieuwe website te bewonderen.

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

Het bureau is ondergebracht bij Wissenraet van Spaendonck.

Kennisbank

Hier vind je alle benodigde informatie op het gebied van samenwerken. Whitepapers, artikelen en blogs, geschreven door onze experts, die jou ondersteunen om vakinhoudelijk en procesmatig goede beslissingen te nemen.

Kennisbank

Nieuws

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!