Nieuwe directeur Firevaned

24 nov 2017

Marieke Bendeler is al enige jaren als verenigingsmanager werkzaam voor Firevaned en actief in verschillende commissies. Voor de leden, maar ook voor stakeholders, is zij een bekend gezicht. Marieke volgt hiermee Roelf van Run op die jarenlang de vereniging, samen met haar bestuur, verder heeft geprofessionaliseerd.

Marieke zegt hierover: “Firevaned heeft de afgelopen jaren zich hard gemaakt voor verregaande kwaliteitsverbeteringen, is oprichter van het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen en timmert hard aan de weg als het gaat om de praktische uitvoerbaarheid van (nieuwe) wet –en regelgeving. Steeds vaker doen externen een beroep op de deskundigheid en professionaliteit van de vereniging en wordt zij gezien als een serieuze gesprekspartner. Als directeur wil ik de verdere professionalisering van Firevaned in juiste banen leiden. Firevaned is een dynamische, interactieve en groeiende vereniging. Ik kijk uit naar de prettige samenwerking!'

Firevaned is de branchevereniging voor revalidatie- en mobiliteitshulpmiddelen. Firevaned behartigt de belangen van de leden van Firevaned: belangen die betrekking hebben op de ontwikkeling, productie en distributie van revalidatie- en mobiliteitshulpmiddelen.

Meer weten over: Nieuwe directeur Firevaned?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers