Nefemed in Corona tijd

Header circle
Circle
Nefemed

Nefemed is de belangenorganisatie van producten en importeurs van medische- hulpmiddelen en -technologie. Kwaliteit, beschikbaarheid en toegankelijkheid van medische hulpmiddelen en technologieën voor patiënten staat bij Nefemed centraal.

Een ding is zeker. De Corona crisis heeft nog duidelijker gemaakt dat medische hulpmiddelen ertoe doen en dus onmisbaar en van grote toegevoegde waarde zijn voor de gezondheidszorg. Denk alleen al aan de beschermende medische hulpmiddelen als mondkapjes, schorten, spatbrillen en handschoenen die enkele leden van Nefemed in hun assortiment voeren. De uitbraak van het Covid-19 virus bracht (wereldwijd) een enorme uitdaging met zich mee: hoe komen we aan voldoende beschermende hulpmiddelen? In Nederland zag door toedoen van het Ministerie van VWS het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) daardoor het licht, dat zich (nog steeds) bezighoudt met de inkoop en distributie van deze hulpmiddelen. Nefemed vervult daar een rol als netwerkschakelaar en brengt de juiste partijen met elkaar in contact.

Nefemed heeft vóór, maar vooral ook mét haar leden zich in de afgelopen weken bezig gehouden met veel meer onderwerpen dan alleen met mondkapjes. En die onderwerpen kwamen veelal in het wekelijkse online Corona spreekuur naar boven, waarin de leden vragen maar ook ervaringen met elkaar deelden. Zo kwam het dat Nefemed juridisch advies heeft gegeven rond medewerkers die zich aanboden voor het initiatief ‘extra handen voor de zorg’, en juridisch advies over uitblijvende betalingen en coulanceregelingen. Of het statement over commerciële contacten tussen fabrikanten en zorgprofessionals, waarin staat ‘dat het gepast is om zorgprofessionals de ruimte te geven hun volle aandacht op de patiëntenzorg te richten’ en dus fabrikanten geen commerciële contacten moeten initiëren. Maar ook het informeren en geruststellen van patiëntenverenigingen over de beschikbaarheid van ‘hun’ medische hulpmiddelen zoals stoma, wond- of continentiematerialen in deze crisistijd. Leden bleken -nog meer dan voorheen- ook bereid te zijn informatie en voorbeelden van protocollen e.d. met elkaar te delen, bijvoorbeeld m.b.t. de bescherming van medewerkers die medische apparaten onderhouden in ziekenhuizen en/of het retour zenden van medische hulpmiddelen en de vragen daarbij rond het voorkomen van besmetting door het Corona-viris.

Naast de normale tweewekelijkse nieuwsbrief zijn er speciale ‘Coronanieuwsbrieven’ opgesteld waarin alle informatie en initiatieven op een rijtje werden gezet. En natuurlijk werd er, zoals bij heel zakelijke Nederland, online overlegd en vergaderd via -veelal- Teams. Daarbij had Nefemed het voordeel dat er al ruime ervaring bestaat met het online vergaderen in clusterverband. Een ervaring die dus goed van pas kwam. Begin juni heeft Nefemed wel voor het eerst een digitale Algemene Ledenvergadering, waarbij er zorgvuldig opgelet is om e.e.a. conform de noodwetgeving te organiseren. Dat betekent o.a. dat de leden van tevoren hun vragen kunnen inleveren zodat die zeker tijdens de ALV aan bod komen.

De uitdaging voor Nefemed en de leden is de komende periode vooral om (tijdig) betrokken te raken bij de herstart van de reguliere zorg. Een verzoek daartoe heeft Nefemed al gedaan aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die deze herstart coördineert. Immers met hun expertise over medische hulpmiddelen in het algemeen én over de levering en bevoorrading bij een (Europese/wereldwijde) exponentiële vraag naar hulpmiddelen, kunnen de Nefemed leden een bijdrage leveren.

Kennisbank

Hier vind je alle benodigde informatie op het gebied van samenwerken. Whitepapers, artikelen en blogs, geschreven door onze experts, die jou ondersteunen om vakinhoudelijk en procesmatig goede beslissingen te nemen.

Kennisbank

Nieuws

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!