Masterclasses ‘de innovatieve vereniging’

Header circle
Circle

Hoe creëert de vereniging meer impact op de sector?
De ‘innovatieve vereniging’ richt zich op het verbinden en faciliteren van leden in individuele innovaties en collectieve innovatie van de sector. Die innovatiegerichtheid vertaalt zich door in het aanbod en de organisatie van de vereniging. Uit de beroepspraktijk blijkt dat veel verenigingen kampen met de vraag:

“Hoe vertaalt innovatiegerichtheid zich praktisch naar de verenigingsorganisatie in kerntaken, governance en financieringsmodellen?”

Om antwoord te krijgen op deze vraag, worden er in 2018 vier masterclasses georganiseerd door Kenniscentrum ICOON en TIAS School for Business and Society in samenwerking met DNA. De masterclasses zijn afgestemd op actuele branche- en beroeps verenigingsvraagstukken en zullen, door kennisdeling, inspiratie en het delen van best practices, helpen in de uitwerking van de strategische koers van ‘de innovatieve vereniging’.

4 thema’s
Per masterclass steken we in op een apart thema, die wel onderling inhoudelijk samenhangen. De thema’s zijn:

  • Vereniging 3.0 en belangenbehartiging
  • Brancheordening, -ontwikkeling en innovatie
  • Dienstverlening, verdienmodellen en governance van commerciële activiteiten
  • Verenigingsorganisatie 3.0 in structuur, cultuur en competenties.

Kennis halen en brengen
Een goede balans tussen kennis halen en brengen is het uitgangspunt. Vanuit onderzoek wordt een wetenschappelijk kader geschetst en vanuit de praktijk deelt een vooraanstaande verenigingsdirecteur of innovatiemedewerker zijn/haar ervaringen op het gebied van het thema. De sprekers zorgen voor de ‘food for thought’ tijdens deze sessies. De masterclasses zijn daarnaast vooral ook bedoeld om elkaar te inspireren met praktijkvoorbeelden en succes- en faalfactoren.

We duiken samen de concrete verenigingswereld in, waarbij de verschillende theorie en praktijk casussen van branche- en beroepsverenigingen in de masterclasses aan bod komen. Daar waar nodig zal de brug worden geslagen naar personenverengingen of andersoortige verenigingen.

Deskundige sprekers
Ferry Koster, leerstoelhouder ICOON, zal wetenschappelijk spreker zijn op het snijvlak innovatie, samenwerking en verenigingen. Per masterclass aangevuld met een expert uit de praktijk. De masterclassess worden begeleid door Ivan Pouwels, directeur Van Spaendonck BrancheAdvies en promovendus binnen Kenniscentrum ICOON.

Voor wie?
De masterclasses zijn exclusief bedoeld voor verenigingsdirecteuren en innovatiemedewerkers van branche- en beroepsverenigingen. Veel branche- en beroepsverenigingen zijn op zoek naar professionaliseringsmogelijkheden op een manier die aansluit op de huidige dynamiek in de markt en het veld van hun leden. Om tot voldoende diverse input maar ook tot voldoende verdieping te komen, wordt gestreefd naar een groepsomvang van ca. 30 personen.

Locatie
De masterclasses vinden plaats op TIAS School for Business and Society, Tilburg University.

Data
De vier masterclasses vinden plaats op 18 januari 2018, 15 februari 2018, 12 april 2018 en 17 mei 2018. Van 14.00 tot 18.00 uur

Kennisbank

Hier vind je alle benodigde informatie op het gebied van samenwerken. Whitepapers, artikelen en blogs, geschreven door onze experts, die jou ondersteunen om vakinhoudelijk en procesmatig goede beslissingen te nemen.

Kennisbank

Nieuws

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!