Masterclass 'De Innovatieve Vereniging'

18 apr 2018

Donderdag 12 april jl. vond de tweede masterclass plaats uit de reeks van vier over De Innovatieve Vereniging. Op het programma Dienstverlening, verdienmodellen en governance van commerciële activiteiten.

Dienstverlening als onderdeel van vertaling van de visie naar de kerntaken van de vereniging. Verdienmodellen als onderdeel van vertaling van de visie naar organisatie en financiën. Na een korte terugblik op de eerste dag van Ivan Pouwels nam Carmen de Jonge het woord voor een stuk theorie. Waarom doen we binnen verenigingen wat we doen? Wat kenmerkt aan verenigingen 3.0 hierin is het volgende.

  • Verenigingen 3.0 brengen hun individuele dienstverlening vaker terug naar die diensten die de strategische agenda van de vereniging raken en waarmee de vereniging zich nog echt kan onderscheiden van de vele, vaak online, aanbieders op de markt.
  • Commerciële diensten worden vaker ondergebracht in een aparte rechtspersoon. Niet alleen vanuit het oogpunt van risicospreiding of fiscaliteit, ook om niet-leden te kunnen bedienen.
  • Verenigingen 3.0 maken gebruik van meerdere inkomstenbronnen en werken met ‘hybride’ verdienmodellen.

Vanuit de praktijk ligt Ellen Kroese, directeur VNO-NCW Brabant Zeeland haar ervaring toe met behulp van de strategisches keuzes die ze gemaakt hebben en hoe ze met de resultaten van een ledenonderzoek ledensegmentatie toepassen.

Vervolgens is de groep aan de gang gegaan met de eigen vereniging en waar ze mogelijkheden ziet voor ontwikkeling naar vereniging 3.0. De resultaten werden vervolgens met elkaar gedeeld en met genoeg stof tot nadenken vertrokken de deelnemers weer huiswaarts. Voor de volgende Masterclass, op 17 mei, staat Brancheordening, -ontwikkeling en innovatie op de agenda. We kijken er naar uit!

Ook geïnteresseerd in het deelnemen aan een Masterclass? Neem contact met ons op door te mailen naar info@kenniscentrumicoon.nl