Keurmerk helpt gemeenten bij huisvesting arbeidsmigranten

Header circle
Circle
Keurmerk helpt gemeenten bij huisvesting arbeidsmigranten

Er gaat geen dag voorbij zonder dat ergens in Nederland arbeidsmigranten het nieuws halen. Soms doordat ze overlast veroorzaken in hun woonomgeving, maar te vaak ook omdat er personen zijn, die ten koste van deze mensen veel geld willen verdienen. Stichting Normering Flexwonen heeft met het SNF-keurmerk een middel in handen om hier paal en perk aan te stellen. Jolet Woordes, secretaris van het SNF, merkt dat steeds meer gemeenten dat ook inzien.

Jolet Woordes is specialist op het gebied van keurmerken en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de Stichting Normering Flexwonen (SNF). Het SNF komt voort uit de Nationale Verklaring Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten, die is ondertekend door onder andere het ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG, brancheorganisaties en vakbonden, maar het keurmerk zelf is privaat.

Keurmerk
Het lijkt op het eerste gezicht vreemd dat de problematiek op het gebied van arbeidsmigranten, een onderwerp dat in meerdere regio’s in Nederland veel ophef veroorzaakt, gereguleerd wordt door middel van een privaat keurmerk. Jolet Woordes: “Bijna alle keurmerken zijn het gevolg van een behoefte aan zelfregulering door een sector. De goede bedrijven willen zich onderscheiden van de beunhazen, zodat ze zich met dat predicaat keurmerk kunnen profileren ten opzichte van de partijen die dat niet hebben. Of vanuit de overheid wordt aangedrongen om kwaliteitseisen te stellen in een sector en dat zelf te organiseren.”

Wet aanpak schijnconstructies
Sinds de start van het keurmerk in 2013 is er volgens Woordes al veel verbeterd op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten. Aanvankelijk kwam dat doordat brancheorganisaties van uitzendbureaus hun leden verplichtten het SNF-keurmerk te gaan voeren. Met de invoering van de Wet aanpak schijnconstructies (Was) in 2017 kwam een verdere verbetering en een groei van het keurmerk. “In de Was is opgenomen dat inhoudingen op het loon niet meer mogen plaatsvinden, met twee uitzonderingen: voor de zorgverzekering en voor huisvesting. Maar voor huisvesting mag dat alleen maar als de onderneming voldoet aan de in de sector vastgestelde kwaliteitseisen (bijvoorbeeld die van SNF) én als er controle is gedaan door een geaccrediteerde inspectie-instelling.”

APV
Jolet Woordes ziet ruimte voor verdere verbetering door meer samen te werken met gemeenten. “Er zijn 626 bedrijven bij ons aangesloten, die op 15.000 locaties ongeveer 90.000 mensen huisvesten. Voor het grootste gedeelte in normale woningen, in normale wijken. We zien echter maar een deel, want volgens cijfers van het CBS werden in 2017 ruim 838.000 banen vervuld door buitenlandse werknemers. Een meerderheid woont op locaties die niet door SNF worden geïnspecteerd.Een deel van de oplossing zou kunnen bestaan uit het verplicht stellen van het SNF-keurmerk in de plaatselijke APV, zodat je zeker weet dat huisvesting voor arbeidsmigranten aan de juiste normen voldoet. Ook kunnen we meer samenwerken met gemeenten, zodat we bijvoorbeeld efficiënter de inspecties kunnen doen.”

Lees hier het hele artikel, gepubliceerd door Kenniscentrum Handhaving en Naleving.

Kennisbank

Hier vind je alle benodigde informatie op het gebied van samenwerken. Whitepapers, artikelen en blogs, geschreven door onze experts, die jou ondersteunen om vakinhoudelijk en procesmatig goede beslissingen te nemen.

Kennisbank

Nieuws

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!