Groeien door innovatie

Header circle
Circle

Ondernemers aan elkaar verbinden, ze aanzetten tot nadenken over kansen en vooral elkaar te laten ontmoeten. Dat is het doel van ‘The Reshoring Connection’ waarvan Wissenraet Van Spaendonck sinds 2016 kwartiermaker is. Groenen door innovatie, een hernieuwde business case vanuit modern en duurzaam ondernemerschap.
Waar kun je het beste produceren, wat besteed je uit, wat niet? Voor elke ondernemer zijn het cruciale vragen. In de jaren zestig en zeventig kwamen de lage-lonen-landen op. Veel bedrijven zagen hun toekomst in Nederland somber in. De focus lag op loonkosten. Bedrijven besloten te gaan ‘offshoren’: het (gedeeltelijk) stoppen van bedrijfsactiviteiten in Nederland en het verplaatsen van de productie naar elders. Met de toetreding van de lidstaten in midden- en Oost-Europa werden ook die landen interessant. Soms werd de beslissing bijna klakkeloos genomen, anderen deden het immers ook. Uiteraard zijn ook maakbedrijven en dienstverleners met succes in Nederland gebleven.

Innovatie
Reshoring gaat doorgaans gepaard met innovatie: technologie, inzet van automatisering en zelfs robotisering. Daarmee stijgt de arbeidsproductiviteit. Anders dan gedacht zorgt technologie er ook voor dat er werk terugkomt of behouden blijft. Ook sociale innovatie is van belang. Daarbij gaat het om een andere kijk op de keten, om Quick Respons Manufacturing en Lean denken. Dichter op de markt kunnen produceren. Met de mogelijke consequentie dat de arbeidsorganisatie opnieuw wordt opgezet. Investeren in het opleiden en scholen van mensen is essentieel.
Reshoring biedt ook kansen voor het economische profiel van een stad en regio. Bedrijven zoeken nieuwe ruimten om de groei-impuls mogelijk te maken. Het denken over reshoring zet aan tot het herijken van de huidige businesscase en tot nieuwe innovaties.

Inspirerend om hier met bedrijven op samen te werken.

Lees hier het volledige artikel ‘Groeien door innovatie’ in de Powerdby.

Kennisbank

Hier vind je alle benodigde informatie op het gebied van samenwerken. Whitepapers, artikelen en blogs, geschreven door onze experts, die jou ondersteunen om vakinhoudelijk en procesmatig goede beslissingen te nemen.

Kennisbank

Nieuws

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!