Een geslaagde Lean Six Sigma Training

1 aug 2017

Een Lean Six Sigma project van A tot Z uitvoeren? Onze collega’s zijn er klaar voor na de succesvol afgeronde Lean Six Sigma trainingen. De afgelopen weken heeft Bureau Tromp Yellow Belt, Green Belt en Champion trainingen gegeven aan het volledige personeel van Wissenraet van Spaendonck.

Hierin kwamen zaken aan de orde als het continue zelf verbeteren van processen en de toepasbaarheid van de Lean en Six Sigma instrumenten binnen Wissenraet van Spaendonck.

Het Green Belt team, wat hiernaast samen met trainer Niels Maaswinkel staat afgebeeld, gaat er op toezien dat veranderingen binnen de organisatie succesvol worden doorgevoerd.

Namens Wissenraet van Spaendonck iedereen gefeliciteerd, succes en aan de slag!

Meer weten over: Een geslaagde Lean Six Sigma Training?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers