Door samenwerking worden kleine dingen groot

Header circle
Circle
Door samenwerking worden kleine dingen groot

Van Spaendonck richt zich direct en indirect op belangen van ondernemers op sociaal en economisch vlak. Enerzijds bieden we dienstverlening en advies aan branche- en beroepsorganisaties. Anderzijds bieden we directe dienstverlening aan ondernemers. Zo organiseren en faciliteren wij samenwerking. We staan midden in de maatschappij en zijn erg breed betrokken. Ontdek wat het verrassende effect van samenwerking is.

Opleiding, training en ontwikkeling
Cao’s bewegen mee in de duurzame inzetbaarheid. Steeds meer opleidings- en ontwikkelingsfondsen ontwikkelen zich van kennis en expertcentrum tot het daadwerkelijk realiseren van programma’s voor alle werknemers in de sector. Opleiding, training en ontwikkeling komen daarmee dichter bij de directe leefwereld van betrokkenen. En eigenlijk, zo blijkt uit de O&O monitor van Wissenraet Van Spaendonck, gaat dat met een zeer efficiënte inzet van middelen. Een gemiddeld O&O fonds vraagt een bijdrage van €75 tot €150 per medewerker om sectorale HR activiteiten te bekostigen. WVS is betrokken bij cao- en sociale fondsafspraken voor zo’n 135.000 werknemers.

Professionalisering
Voor 12.376 professionals en bedrijven helpen we bij kwaliteitsbewaking en professionalisering van de beroepsgroep en sector. Van inhoudelijke ontwikkeling en positionering van een keurmerk tot het realiseren van een standaard die in offerteprocedures en aanbestedingen voor de goede kwaliteitsmaatstaven kan leiden. Daarbij hoort natuurlijk ook een transparant en voor het brede publiek toegankelijk register.

Geschilbeslechting
Waar gewerkt wordt, worden ook wel eens fouten gemaakt. Mede daarom kiezen steeds meer organisaties voor een heldere en goede klachtenprocedure. Voor ruim 180 organisaties verzorgt Wissenraet Van Spaendonck achter de schermen een onafhankelijke geschilbeslechting. Makkelijk toegankelijk via Klachtregeling.nl hebben in 2017 35 mensen hiervan gebruik gemaakt. Open en eerlijk en de klanten voelden zich serieus genomen. Daar gaat het om.

Digitaal
Leden van verenigingen en deelnemers aan stichtingen dragen allemaal hun steentje bij om beleidsdoelstellingen en activiteiten te financieren. In 2017 is voor alle verenigingen en stichtingen samen voor € 28.275.885 aan contributie-inkomsten gerealiseerd. In totaal zijn er meer dan 20.000 facturen digitaal verzonden.

Lees het complete artikel in Powered by, het magazine van Van Spaendonck.

Kennisbank

Hier vind je alle benodigde informatie op het gebied van samenwerken. Whitepapers, artikelen en blogs, geschreven door onze experts, die jou ondersteunen om vakinhoudelijk en procesmatig goede beslissingen te nemen.

Kennisbank

Nieuws

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!