DNA Q sessie: Op weg naar vereniging 3.0

Header circle
Circle
DNA Q sessie- Op weg naar vereniging 3.0

Veel verenigingen werken hard aan ledenbehoud en groei en zoeken actief naar meer toegevoegde waarde en relevantie voor hun leden. In de praktijk doen steeds meer verenigingen dit door zich primair te richten op de ontwikkeling van de sector en de markt. Dit is kenmerkend voor verenigingen die bijvoorbeeld kijken naar de markt van de toekomst, zich nadrukkelijk richten op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken of anticiperen op ‘disruptives’. ‘Wat draagt bij aan een sterke en duurzame ontwikkeling van onze sector of beroepsgroep?‘ wordt daarmee het ‘Leitmotiv’ van de vereniging.
Door te reageren op een snel veranderende omgeving en door voorop te lopen, helpt de vereniging de sector of beroepsgroep en haar leden te groeien en groeit zij vanzelf mee. Deze benadering is kenmerkend voor wat wij ‘vereniging 3.0’ noemen.

In deze Q-sessie op 12 oktober staan de theorie en praktijk rondom vereniging 3.0 centraal. Aandacht wordt besteed aan maatschappelijke ontwikkelingen die maken dat de rol van verenigingen fundamenteel verandert. Vanuit deze ontwikkelingen bekijken we welke dillema’s dit met zich meebrengt en wat dit concreet betekent voor kerntaken als belangenbehartiging, kwaliteitsontwikkeling en individuele dienstverlening. Ook wordt stilgestaan bij vernieuwing van de verenigingsorganisatie en haar organen en de veranderingen die 3.0 tot gevolg kan hebben voor het verdienmodel van de vereniging.

Ivan Pouwels, directeur BrancheAdvies en Petra van de Goorbergh, directeur van de branchevereniging OVAL gaan met u op weg naar vereniging 3.0!

Voor meer informatie en aanmelding: bezoek de website van De Nederlandse Associatie

Kennisbank

Hier vind je alle benodigde informatie op het gebied van samenwerken. Whitepapers, artikelen en blogs, geschreven door onze experts, die jou ondersteunen om vakinhoudelijk en procesmatig goede beslissingen te nemen.

Kennisbank

Nieuws

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!