De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg helpt helpen

Header circle
Circle

We staan er niet altijd bij stil, maar huisartsen zijn natuurlijk behalve zorgverleners ook ondernemer en werkgever. Wij gaan in gesprek met de voorzitter van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH), Petra Portengen, om te achterhalen wat de SSFH voor deze mkb’er kan betekenen.

“De Huisartsenzorg kent veel uitdagingen vandaag de dag,” begint Petra. Dan heeft ze het niet alleen over de bezuinigingen die jaren geleden zijn ingezet. Ze somt op: “De werkdruk is hoog. Dit komt mede doordat veel zorg vanuit de tweede lijn bij de huisarts terecht is gekomen. Daarbij zijn patiënten tegenwoordig na een operatie vaak al na een dag weer thuis en dan is het aan de huisarts om vinger aan de pols te houden. En doordat mensen ouder worden en langer thuis blijven wonen, is de zorg bij deze patiëntengroep veelal complexer.”


Zorgprofessionals laten focussen
De SSFH ondersteunt werkgevers en werknemers op tal van manieren waardoor de zorgprofessionals zich kunnen focussen op hún werk. Petra legt uit: “Onder werknemers verstaan we alle zorgprofessionals binnen een huisartsenpraktijk, huisartsenpost of zorggroep. Dus van doktersassistenten, praktijkondersteuners (zowel medisch als GGZ), verpleegkundig specialisten tot praktijkmanagers. Ook niet-zorgondersteunende professionals zoals ICT-deskundigen, administratieve medewerkers en secretariële ondersteuning zijn werkzaam in onze sector. Eenieder en alles staat in het teken van de zorg voor de patiënt en is dus belangrijk.”

Scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
De SSFH ondersteunt op het gebied van scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt. Petra schetst: “In principe zorgen wij ervoor dat overeengekomen zaken in de cao-huisartsenzorg op een juiste manier opgepakt en geïmplementeerd worden. Daarnaast vinden wij digitalisering in de huisartsenzorg een belangrijk thema. Wij ontwikkelen verschillende producten waar zowel werkgevers als werknemers hun voordeel mee kunnen doen. Denk hierbij aan welke eisen een praktijk moet voldoen op het gebied van de Arbo en wat ze geregeld moeten hebben voor een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) en diverse activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid.”

Jaren gestudeerd, maar niet voor werkgever en ondernemer
Het is belangrijk om werkgevers en werknemers te ondersteunen, want het moet aantrekkelijk blijven om als zorgprofessional te werken in de huisartsenzorg. Er is nu al een tekort en dat wordt niet minder. “In 2040 moet naar verwachting 1 op de 4 mensen in de zorg in te zetten zijn,” weet Petra. “Maar hoe komt een huisarts aan de juiste mensen? Hoe behouden zij deze dan? Huisartsen hebben jaren gestudeerd en zijn medisch-generalistische professionals. Een huisarts kiest in eerste instantie voor de zorg en krijgt het ondernemerschap en werkgeverschap erbij. SSFH hoopt hen op HR/PZ gebied zoveel mogelijk de juiste handvatten te geven zodat zij deze eenvoudig kunnen inzetten.”


Gesprekskaarten als hulpmiddel
De SSFH kijkt gevraagd en ongevraagd waar ondersteuning hierin nodig is. “Om te achterhalen wat een werknemer nodig heeft om gemotiveerd, gezond, vakbekwaam en productief aan het werk te blijven en hoe de werkgever daarbij kan helpen, hebben we onder andere gesprekskaarten ontwikkeld. Het is een ideaal hulpmiddel voor de werkgever om een constructieve dialoog te voeren met medewerkers. Zo krijgen werkgevers handvatten en hebben werknemers de ruimte om bijvoorbeeld te bespreken wat werkdruk voor ze inhoudt en wat het met ze doet.” Ook is er een cao-app waar heel eenvoudig en snel informatie kan worden gedownload.


17 miljoen klanten
Het is volgens Petra niet alleen de taak van de werkgever om werknemers binnen de huisartsenpraktijk, huisartsenpost of zorggroepen tevreden te houden. “Vaak hoor ik de term ‘goed werkgeverschap’ voorbijkomen, maar ook werknemers moeten ‘geëmensipeerd’ zijn. Het is per slot van rekening de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de 17 miljoen klanten te bedienen. Zorgprofessionals zorgen natuurlijk graag, maar ze zullen ook zélf aan moeten geven wat ze zélf nodig hebben.”


Stimuleringsregeling
De SSFH krijgt allerlei hulpvragen vanuit werkgevers en werknemers binnen de huisartsenzorg. “Dat is mooi, daar zijn we voor. We moeten het samen doen.” Om het tekort aan stageplaatsen regionaal aan te pakken heeft de SSFH de stimuleringsregeling in het leven geroepen met als doel om de instroom te vergroten door subsidie te verlenen aan innovatieve projecten die in de regio bijdragen om het tekort aan stageplekken aan te pakken. Petra illustreert: “Denk hierbij aan het opzetten van een regionaal stagebureau, betere afstemming en samenwerking met opleidingsinstituten en het ontlasten van de werkgever door innovatieve stagevormen en stagebegeleiding. Hier komen hele mooie projecten uit.” Petra hoopt dat nóg meer mensen gebruikmaken van de mogelijkheden die de SSFH te bieden heeft.

Kennisbank

Hier vind je alle benodigde informatie op het gebied van samenwerken. Whitepapers, artikelen en blogs, geschreven door onze experts, die jou ondersteunen om vakinhoudelijk en procesmatig goede beslissingen te nemen.

Kennisbank

Nieuws

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.