De mens centraal

30 mei 2017

‘Ruim veertig procent van de mensen is straks chronisch ziek, en dat is geen slecht nieuws,’ kopte het NRC Handelsblad bij het verschijnen van het rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. “En dat aantal potentieel chronisch zieken was nog behoudend ingeschat”, aldus Iris van Bemmel, accountmanager Werk en Gezondheid bij Wissenraet Van Spaendonck. Deze kennis over de toekomst vraagt om een andere benadering van de zorg en de arbeidsmarkt én hoe je als mens hiermee om gaat.

Wissenraet Van Spaendonck staat voor het samenbrengen van partijen op maatschappelijke issues. In opdracht van het Ministerie van VWS leveren Iris van Bemmel en Roelf van Run een actieve bijdrage aan verbetering van functioneringsgerichte hulpmiddelenzorg. Samen groeien naar een nieuwe werkelijkheid.

Eerste aandoening op je 43e
We worden steeds ouder en dat is natuurlijk mooi. We worden ook zieker omdat mensen op vroegere leeftijd één of meer chronische ziekten krijgen. De eerste aandoening of ziekte lopen we tegenwoordig op in ons 43e levensjaar...

Lees het volledige artikel "De Mens Centraal" in de Powerdby.

Meer weten over: De mens centraal?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers