Branche- en beroepsverenigingen omarmen resultaten Branche Monitor 2019

7 feb 2020

Donderdag 6 februari heeft Brench (product van Wissenraet van Spaendonck) de resultaten van de Branche Monitor 2019 gepresenteerd aan leden van VNO-NCW en MKB-Nederland. De conclusies en trends die in het onderzoek aan het licht zijn gekomen worden door het merendeel van de aanwezige branche-en beroepsverenigingen herkend.

De belangrijkste conclusies uit de Branche Monitor op een rijtje:

  • De ledenaantallen stabiliseren;
  • Verenigingen verwachten minder tijd te besteden aan belangenbehartiging maar meer aan brancheordening-en ontwikkeling zoals keurmerken en innovatieprojecten;
  • Verenigingen zijn veel effectiever geworden in het realiseren van de belangenbehartigingsagenda;
  • Het aandeel contributie-en lidmaatschapsgelden in het inkomen van een vereniging is met 78% nog onverminderd hoog. Hier zit wel een groot verschil tussen kleine en grote brancheverenigingen.

Lees het hele bericht en download de publicatie op brench.nl

Meer weten over: Branche- en beroepsverenigingen omarmen resultaten Branche Monitor 2019?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers