Blog Petra van de Goorbergh: ‘Privacy en sociale wetgeving: geen gelukkig huwelijk’

Header circle
Circle
Petra van de Goorbergh

Een werknemer meldt zich ziek. Als werkgever volg je de stappen van de Wet Verbetering Poortwachter. Je wilt als goed werkgever vragen hoe het gaat? Wat mag je vragen? De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft antwoord. Of toch niet… vraagt Petra van de Goorbergh zich af.

Wanneer in gesprek met werknemer?
Een werkgever mag, volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), pas met zijn werknemer praten over beperkingen en mogelijkheden als een bedrijfsarts deze in kaart heeft gebracht. In de praktijk vindt het contact met de bedrijfsarts plaats vanaf zes weken of zoveel eerder als nodig. De interpretatie van AP betekent dat in principe de bedrijfsarts altijd in beeld moet komen bij een ziekmelding.
Om op een goede manier in een vroegtijdig stadium van verzuim werkafspraken te maken zou een werkgever in ieder geval met de werknemer zijn taken en verantwoordelijkheden moeten kunnen bespreken. Ook hier lijkt de AP ervan uit te gaan dat de werkgever niet zonder tussenkomst van de bedrijfsarts zou mogen vragen welke taken de werknemer nog wel kan uitvoeren.
De AP heeft de Wet Verbetering Poortwachter langs de privacymeetlat gelegd. Een goede verzuimbegeleiding en re-integratie vereist regelmatig en goed contact tussen werkgever en werknemer. De interpretatie van de Autoriteit laat steeds minder ruimte voor verzuimbegeleiding en re-integratie voor deze gezamenlijke aanpak. Met de inwerkingtreding van de AVG op 25 mei 2018 kunnen er fikse boetes volgen.

Onwerkbaar en onbetaalbaar
De redenering van AP volgend betekent dit dat in principe iedere ziekmelding langs de bedrijfsarts gaat. Dit leidt tot onnodige medicalisering. Er zijn ook niet genoeg bedrijfsartsen. Nu niet en niet in de toekomst. Nu wordt ongeveer 10 procent van de zieke werknemers door de bedrijfsarts gezien voor een verzuim van zes weken. Dat zou 100 procent kunnen worden door de AP. Dit betekent een vertienvoudiging van kosten voor de werkgever. Taakdelegatie is een oplossing maakt kent grenzen, omdat een bedrijfsarts moet kunnen sturen op de personen aan wie hij taken delegeert.

Overheid doe iets!
De overheid vraagt van werkgevers en werknemers hun wettelijke verplichtingen uit te voeren als het gaat om verzuim en re-integratie. Daarnaast is het van belang om duurzame inzetbaarheid van werknemers te ondersteunen, mensen met een chronische aandoening een werkplek te bieden evenals mensen met een beperking. Werkgevers zijn daarin een cruciale factor. Met deze eigen strakke interpretatie maakt de AP goede verzuimbegeleiding en re-integratie in de praktijk onwerkbaar. Daarom mijn appèl aan het ministerie van SZW: leg aan de AP uit hoe de wet is bedoeld en geef zelf duidelijke voorlichting!

Collega Petra van de Goorbergh schrijft voor XpertHR vanuit haar rol als directeur bij OVAL, brancheorganisatie voor duurzame inzetbaarheid.

Bron: XpertHR

Kennisbank

Hier vind je alle benodigde informatie op het gebied van samenwerken. Whitepapers, artikelen en blogs, geschreven door onze experts, die jou ondersteunen om vakinhoudelijk en procesmatig goede beslissingen te nemen.

Kennisbank

Nieuws

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!