Publicaties

Big data voor uw branche: toekomstmuziek of iets voor morgen?

Ton de Kok

Big data is hot. De groei van data in verschillende systemen, platformen en netwerken is enorm. Heb je al eens nagedacht over hoe je dit als branche optimaal aanwendt? Het benutten van big data schept kansen. Waar staat je brancheorganisatie in het spectrum van big data? Leer in deze whitepaper hoe je klein kunt beginnen. Met een specifieke big data kans voor jouw branche op het gebied van arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden.

 • ISBN:
 • NUR:
 • UITVOERING: Whitepaper, 7 pagina's
 • VERKOOPPRIJS: Gratis

Hoe kan ik samenwerking succesvol vernieuwen?

Ivan Pouwels
Anita van der Schuur

Het speelveld van ondernemingen verandert snel. Innovaties volgen elkaar in hoge snelheid op. Samenwerking tussen ondernemers op terreinen als innovatie, dienstverlening en arbeid worden steeds belangrijker. Samenwerking maakt namelijk dat ondernemers toegang krijgen tot capaciteit, middelen en kennis waar ze zelf niet over beschikken. Ook kunnen risico's van investeringen in nieuwe ontwikkelingen worden gedeeld.

 • ISBN:
 • NUR:
 • UITVOERING: Whitepaper, 8 pagina's
 • VERKOOPPRIJS: Gratis

Van VAR naar modelovereenkomst

Eveline Verhagen

Als u met zelfstandigen werkt dan kan het onduidelijk zijn of u voor uw opdrachtnemers loonheffing moet inhouden en betalen. De reden hiervan is dat onduidelijk is wat de arbeidsrelatie is. De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) gaf hier duidelijkheid over. De VAR is per 1 mei 2016 afgeschaft en vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Dit betekent dat u in plaats van met de Verklaring arbeidsrelatie moet gaan werken met (model)overeenkomsten. Dit levert veel vragen op. In dit whitepaper worden deze vragen beantwoord.

 • ISBN:
 • NUR:
 • UITVOERING: Whitepaper, 9 pagina's
 • VERKOOPPRIJS: Gratis

Oratie Ferry Koster: Zelf doen is optellen. Samenwerking is vermenigvuldigen

Ferry Koster

Koster constateert dat de noodzaak tot samenwerking tussen MKB-ondernemers toeneemt terwijl de voorwaarden voor succesvolle samenwerking afnemen: verbanden waarin samengewerkt moet worden, zijn in toenemende mate divers van samenstelling en ook wordt de gedeelde kennis minder tastbaar. Er is in die zin sprake van een samenwerkingsparadox. Dit werpt de vraag op wat samenwerking tot een succes maakt in termen van innovatie.

 • ISBN:
 • NUR:
 • UITVOERING:
 • VERKOOPPRIJS: Gratis

Een tevreden lid telt voor twee! - Whitepaper Ledenonderzoek

Marloes Rijken

Ledenonderzoek, het klinkt niet van deze tijd. Met de mogelijkheden van tegenwoordig zoals social media en moderne technologieën, van big data lijkt een online ledenonderzoek al bijna overbodig. Maar waar verenigingen nadenken over een koersverandering, een strategisch issue of specifieke beleidsdoelstellingen willen formuleren kunnen resultaten van een ledenonderzoek bijdragen om beter onderbouwde keuzes te maken.Deze resultaten kunnen ook zaken aan het licht brengen die je liever niet wilt horen, maar bekijk het van de positieve kant, het geeft je mogelijkheden om betere aansluiting te vinden bij je leden. Een tevreden lid telt toch voor twee? Tips & tricks voor goed online ledenonderzoek.

 • ISBN:
 • NUR:
 • UITVOERING: Whitepaper, 7 pagina's
 • VERKOOPPRIJS: Gratis

Elke klacht kan een gratis advies zijn!

Elly Huijs

Waar gewerkt wordt kunnen helaas ook zaken mis gaan. Dit kan leiden tot klachten of geschillen tussen bijvoorbeeld werknemer en werkgever of consument en aanbieder. Hoe gaat een organisatie hiermee om? En heeft (ook) de vereniging of samenwerkingsverband hierin een rol? In dit whitepaper wordt beschreven welke afwegingen er zijn om een klachtregeling  in te richten, hoe zo’n regeling er dan uit zou kunnen zien en wat je als organisatie, vereniging of samenwerkingsverband niet over het hoofd mag zien.

 • ISBN:
 • NUR:
 • UITVOERING: Whitepaper, 7 pagina's
 • VERKOOPPRIJS: Gratis

Wanneer wel en wanneer geen keurmerk

Jolet Woordes

Veel branche- en beroepsorganisaties denken ooit over het oprichten van een keurmerk. Het kan zijn dat de overheid daar op aandringt, dat er in de markt veel kaf van het koren gescheiden moet worden of omdat de vereniging zich wil profileren. Keurmerken maar ook andere zelfreguleringinstrumenten hebben voor- en nadelen, denk alleen al aan de administratieve lasten en de kosten. In dit whitepaper wordt beschreven welke afwegingen noodzakelijk zijn in de discussie over zelfregulering en welke keuzes gemaakt moeten worden.

 • ISBN:
 • NUR:
 • UITVOERING: Whitepaper, 6 pagina's
 • VERKOOPPRIJS: Gratis

Algemene voorwaarden voor de branche

Mariëlle Scheepens
Elly Huijs

  Als branche- of beroepsorganisatie kunt u uw leden een model algemene voorwaarden aanbieden, die zij kunnen hanteren bij de verkoop, inkoop of levering van zaken of diensten. En als u dit dan doet, hoe hanteren uw leden de algemene voorwaarden op de juiste manier, over welke zaken kunt u afspraken maken en met welke wettelijke bepalingen dient u rekening te houden? In dit whitepaper vindt u enkele aandachtspunten die u op weg helpen bij het inrichten van algemene voorwaarden en de manier waarop uw leden deze kunnen gebruiken.

 • ISBN:
 • NUR:
 • UITVOERING: Whitepaper, 7 pagina's
 • VERKOOPPRIJS: Gratis

Syllabus Zomerpraet: Hoe verdient NL zijn brood in 2025?


Ons land hoort bij de koplopers in Europa. Verschillende indicatoren zetten ons in de top 5 of top 10 van de wereld. Maar dat is geen reden om achterover te leunen. Sterker: veel opkomende economieën ontwikkelen zich van lage lonenland tot kenniseconomie, een gevestigde positie is daarmee allerminst zeker. Het advies in het rapport ‘Naar een Lerende Economie; Investeren in het verdienvermogen van Nederland’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is duidelijk. Het economisch beleid moet anders! In deze syllabus oa de samenvatting van het WRR-rapport 'Naar een lerende economie' en diverse artikelen naar aanleiding van dit rapport.Deze syllabus is samengesteld naar aanleiding van het seminar Zomerpraet op 19 juni 2014. www.zomerpraet.nl

 • ISBN:
 • NUR:
 • UITVOERING:
 • VERKOOPPRIJS: € 7,50

Werk geven en nemen – lessons learned

Ton de Kok
Aukje Smit

De publicatie is tot stand gebracht in het kader van het Brabants Expertisecentrum Socialer Ondernemen (BESO) en maakt inzichtelijk onder welke voorwaarden werkgevers een leidende rol kunnen nemen bij het aannemen van werkzoekenden met een beperkte productiviteit. www.beso-brabant.nl  

 • ISBN:
 • NUR:
 • UITVOERING: 42 pagina's, gebonden
 • VERKOOPPRIJS: € 7,50 excl. verzendkosten

De polder spreekt

Jan Aarts
Giel Schikhof

10 visies op heden, verleden en toekomst van het nederlandse overlegmodel.

 • ISBN: 978-90-815101-1-0
 • NUR: 780/805
 • UITVOERING: 120 pagina’s, gebonden
 • VERKOOPPRIJS: 19,95

Koorddansers in de polder

Paul Valk
Giel Schikhof

Nederland staat bekend om zijn 'overlegeconomie'. Dit model voor de sociaal-economische besturing van het land beleefde een bloeitijd tussen 1982 en 2002. Nederland was de 'banenmotor van Europa'. De term 'poldermodel' kwam in zwang. Het model oogstte internationale lof. Buitenlanders spraken over het 'dutch miracle'. In Nederland wordt dat zelfde poldermodel nu gezien als bron van veel ellende: een 'dutch disease'. Vanwaar die plotselinge gemoedsverandering? Gaat het omde zoveelste kortstondige storm in een glas water? Of zal depolder voorgoed uit het Nederlands landschap verdwijnen?

 • ISBN: 90-808943-4-6
 • NUR: 780/805
 • UITVOERING: 120 pagina’s, gebonden
 • VERKOOPPRIJS: 19,50

Van beschermen en ontzien naar motiveren en prikkelen

Giel Schikhof, Daniëlle Mares
Anita van der Schuur, Suzanne Vet

Werknemers willen best langer doorwerken.Wissenraet Van Spaendonck heeft een verkenning uitgevoerd naar de factoren die werknemers en werkgevers belangrijk vinden bij langer doorwerken. In het rapport ‘Van beschermen en ontzien naar motiveren en prikkelen’ wordt het motivatiemodel geintroduceerd. Dit model geeft vier hoofdthema’s weer die een rol spelen bij langer doorwerken. Naast de financiële positie zijn dat: de gezondheid van de werknemer, het opleidingsniveau, de omgeving en behoefte aan erkenning. Bij ieder thema wordt ingegaan op de rol van de werknemer, de werkgever en sociale partners.

 • ISBN:
 • NUR:
 • UITVOERING: 34 pagina's
 • VERKOOPPRIJS:

Sociale partners & Sociale innovatie in het MKB

Daniëlle Mares
Giel Schikhof

De rol van sociale partners - zoals brancheorganisaties, vakbonden, caopartijen en O&O-fondsen - is te beperkt bij sociale innovatie in het MKB. Zij moeten ondernemers meer stimuleren om thema’s als scholing en opleiding, employability en flexibel organiseren aan te pakken. Kennisdeling tussen ondernemers op sectorniveau is noodzakelijk om de ontwikkeling van de sectoren in Nederland te laten floreren. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport ‘Sociale partners en sociale innovatie in het MKB’ van Wissenraet Van Spaendonck.

 • ISBN:
 • NUR:
 • UITVOERING: 32 pagina's
 • VERKOOPPRIJS: